Главна страница

За нас

В какво вярваме

Материали

Контакти

Връзки

Добре дошли в нашата църква !

Църква на Адвентистите от Седмия Ден

София “В”-Слатина

Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.                                            

             Матей 28:19,20

Нашата мисия :

Адвентната българска мреж@
Петък-18:00-Молитвен час; Събота сутрин-09:00-Съботно училище; 10:30 Проповед; Събота вечер-18:00-Програма от младежите

Ред на службите:


Copyright © 2007-2015. All rights reserved.

Ред на службите:

               Зимно / Лятно

Петък– от 18:00 часа / 19:00 часа

Събота- от 09:00 часа / 09:00 часа

Събота- от 10:30 часа / 10:30 часа

Събота- от 18:00 часа / 19:00 часа

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009